Strategi & finansiella mål

Strategi för lönsam tillväxt

INVISIOs övergripande tillväxtstrategin kommer till uttryck inom fyra områden.

 1. Öka marknadsandelen på befintliga marknader
  Uppföljningsorder inom ramen för vunna upphandlingar är av stor vikt för INVISIO. Bolaget ska därför behålla, vårda och vidareutveckla affärerna med kunder inom försvar och säkerhet i Nordamerika, Europa och Oceanien.

 2. Bredda produktportföljen genom innovativ utveckling
  INVISIO avser att kontinuerligt bredda sin portfölj med användarvänliga, flexibla och kostnadseffektiva produkter. Breddningen sker genom innovativ och kundnära produktutveckling.

 3. Expandera till nya geografier
  INVISIO ska fortsätta det förberedande marknadsarbetet i länder i Asien, Mellanöstern och Sydamerika i syfte att expandera till nya marknader med tillväxtpotential. Detta marknadsarbete sker primärt tillsammans med utvalda återförsäljare och partners.

 4. Bedriva verksamheten kostnadseffektivt
  God lönsamhet under fortsatt tillväxt ska upprätthållas genom fokus på kostnader internt i bolaget och för tillverkningen av bolagets produkter. INVISIO och bolagets partners inom tillverkning har ett nära samarbete för att säkra volymfördelar och produktionskostnader.

Finansiella mål

 • Öka omsättningen med i genomsnitt minst 20 procent per år.
 • Rörelsemarginalen ska inte understiga 15 procent.