True

Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

 

VD kommenterar Bokslutskommunikén 2019

”INVISIO avslutade 2019 med ett starkt fjärde kvartal. Ramavtalet med en kund inom det amerikanska försvarsdepartementet på 290 MSEK är det största i bolagets historia och spänner över fem år. Beställningarna på sammanlagt 55 MSEK från belgiska armén innebar att INVISIO fick ytterligare en försvarsmakt som kund.

På polis- och säkerhets­området ingick INVISIO ramavtal med den svenska polisen och erhöll en första order värd 19 MSEK samt fick sina första beställningar från japanska polisen.

Framgångarna under året med nya avtal och en växande kundbas som kan genererar kontinuerliga beställningar innebär att INVISIO står stärkt inför framtiden.

- Lars Højgård Hansen, VD

Årsstämma 2020

INVISIOs årsstämma 2020 äger rum den 5 maj 2020 i Stockholm.

Bolagsstämma