Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

 

VD kommenterar Q3 2019

”Tredje kvartalet tillsammans med oktober månad utgör en av de mest framgångsrika perioderna i bolagets historia. Vi har under kvartalet vunnit amerikanska Marinkårens prestigefyllda upphand-ling, där potentialen är stor för oss under kommande år. Efter kvartalets utgång har vi vunnit tre betydelsefulla upphandlingar, och ingått långa ramavtal. Det största kontraktet, vilket kan uppgå till 290 MSEK, är med amerikanska försvarsdepartementet. Den andra kunden är belgiska armén och det tredje avtalet är med svenska Polisen.

Dessa fyra betydelsefulla framgångar utgör tydliga milstolpar i bolagets utveckling och kommer att bidra till INVISIOs fortsatta tillväxtresa under ett flertal år framöver.”

- Lars Højgård Hansen, VD

Årsstämma 2020

INVISIOs årsstämma 2020 äger rum den 5 maj 2020 i Stockholm.

Bolagsstämma