Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

 

VD kommenterar Q2 2019

”Orderingång, omsättning och resultat i andra kvartalet är de högsta hittills och är till stora delar hänförliga till ordern på 111 MSEK från den nya kunden USSOCOM (United States Special Operations Command). INVISIO erhöll även en strategisk genombrottsorder från tysk polis, vilket är en viktig referens för fortsatt marknadsbearbetning av kunder inom polis och säkerhet. Efter periodens utgång valde amerikanska Marinkåren INVISIO för ett nytt kommunikations- och hörselskyddsprogram och lade en första order om 43 MSEK. Den positiva utvecklingen sammantaget med en breddning av erbjudandet med bland annat Intercom och bearbetningen av nya användar­grupper som polis och säkerhet gör att vi har all anledning att se positivt på INVISIOs fortsatta tillväxt.”

- Lars Højgård Hansen, VD

Årsstämma 2019

INVISIOs årsstämma 2019 ägde rum den 2 maj 2019.

Bolagsstämma