Styrelse

Annika Andersson

Styrelsens ordförande

Ordförande sedan 2019. Ledamot sedan 2014.
Född 1958.

Annika Andersson arbetar med styrelseuppdrag och som rådgivare inom ägarstyrning. Hon har lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Karolinska Institutet Innovations AB, styrelseledamot i Karolinska Institutet Holding AB, Clavister Holding AB och Jetty AB.

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav:
13 000 aktier.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  • Ledamot i Revisionsutskottet
  • Ledamot i Ersättningsutskottet

 

Charlotta Falvin

Ledamot

Ledamot sedan 2014.
Född 1966.

Efter en operativ karriär inom IT - och telekombranschen ägnar Charlotta Falvin sig idag åt styrelseuppdrag. Hon har mångårig erfarenhet av internationell affärsutveckling och ledning som bland annat vice VD på Axis och VD på Decuma och The Astonishing Tribe (TAT).

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande för Lunds Tekniska Högskola (LTH), Skåne Startups samt Handelsbankens regionstyrelse Syd. Styrelseledamot i Bure Equity AB, Net Insight AB, Boule Diagnostics AB, Tobii AB, Sydsvenska Handelskammaren samt sitter i Advisory Board för SKJ Center för entreprenörskap vid Lunds universitet.

Utbildning:
Civilekonom MBA, Lunds universitet.

Innehav:
0.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  • Ordförande i Ersättningsutskottet
  • Ledamot i Revisionsutskottet

 

Lage Jonason

Ledamot

Ledamot sedan 2012.
Född 1951.

Lage Jonason har mer än 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Han arbetar i egen verksamhet som aktiv investerare och som Senior Advisor åt Erik Penser Bankaktiebolag. Tidigare erfarenheter omfattar egen rådgivningsverksamhet inom corporate finance, verkställande direktör för JP Nordiska AB (idag Ålandsbanken Sverige) och dessförinnan olika ledande befattningar inom bland annat Förvaltnings AB Ratos och Investment AB Skrinet.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och VD i Lage Jonason AB. Styrelseordförande i Urb-it & Associates AB. Styrelseledamot i INSPI AB, AB Paternum, AB G C Lapidem, AB I.V. Numen Adest, QQM Fund Managment och Culot AB. Styrelseordförande i Stiftelsen Stockholm International School och styrelseledamot i Sverige-Amerika Stiftelsen.

Utbildning:
Jur. kand samt civilekonom, Lunds universitet.

Innehav:
4 160 600 aktier.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till större aktieägare.

  • Ledamot i Revisionsutskottet

 

Ulrika Hagdahl

Ledamot

Ledamot sedan 2018.
Född 1962.

Ulrika Hagdahl har tidigare framgångsrikt byggt upp och drivit Orc Software, där hon bl.a. verkade som VD under 1990-2000.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i HiQ International AB, Beijer Electronics Group AB och AB Idre Golf Ski & Spa.

Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Innehav:
0.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  • Ordförande i Revisionsutskottet

 

Martin Krupicka

Ledamot

Ledamot sedan 2018.
Född 1973.

Martin är sedan 2009 VD för Brokk Group, som är en del av Lifco AB. Martin har tidigare arbetat med företagsstrategi och mobila tjänster på Microsoft i USA och som managementkonsult på Connecta och Accenture.

Övriga uppdrag:
VD för Brokk Group. Styrelseordförande i Ahlberg Cameras AB, Aquajet Systems AB, samt Darda GmbH.

Utbildning:
Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola, MBA från Harvard Business School.

Innehav:
0.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  • Ledamot i Revisionsutskottet

 

Charlott Samuelsson

Ledamot

Ledamot sedan 2019.
Född 1963.

Charlott är Sr Vice President och chef för affärsområdet Pattern Generators vid Mycronic AB, ett företag hon innehaft olika ledande befattningar vid sedan 2000. Under sin tid på Mycronic har hon aktivt medverkat till Mycronics framgångsrika tillväxt.

Övriga uppdrag:
Sr Vice President och Affärsområdeschef för affärsenheten Pattern Generators vid Mycronic AB.

Utbildning:
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.

Innehav:
0.*

Beroendeställning:
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  • Ledamot i Revisionsutskottet

 

* Senast uppdaterad 2019-03-29.