Optionsprogram

Personaloptionsprogrammet 2019/2022

Vid årsstämman den 2 maj 2019 beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, Personaloptionsprogrammet 2019/2022.

Programmet riktar sig till samtliga anställda inom INVISIO-koncernen och omfattar sammanlagt högst 600 000 teckningsoptioner. Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximal utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2019/2022 cirka 1,4 procent av utestående aktier och röster om samtliga personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier. Tilldelning av personaloptioner kommer att ske den 7 maj 2019.

 

Personaloptionsprogrammet 2018/2021

Vid årsstämman den 26 april 2018 beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, Personaloptionsprogrammet 2018/2021.

Programmet riktar sig till samtliga anställda inom INVISIO-koncernen och omfattar sammanlagt högst 500 000 teckningsoptioner. Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximal utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2018/2021 cirka 1,1 procent av utestående aktier och röster om samtliga personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier. Tilldelning av personaloptioner skedde den 1 maj 2018.