Aktieägare

Ägande i INVISIO Communications AB, per 2019-10-11 (Euroclear)

Ägare Antal aktier Andel röster
och kapital (%)

Novo Holdings

4 644 470 10,5

BNY Mellon SA/NA (former BNY)

4 506 696 10,2

Swedbank Robur fonder

4 122 599 9,3

Laqe Jonason

3 060 600 6,9
Handelsbanken fonder 2 850 000 6,5

Fjärde AP-Fonden

2 803 764 6,4
SEB Investment Management 2 243 072 5,1

Aidani AB

2 075 889 4,7

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.

1 857 629

4,2

SEB, Copenhagen

768 873 1,7

Övriga

15 164 902 34,4

Totalt

44 098 494 100,0