Aktieägare

Ägande i INVISIO Communications AB, per 2019-03-29 (Euroclear)

 

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital (%)
SIX SIS AG, för kunders räkning 8 067 116 18,3
Lage Jonason 4 160 600 9,4
Swedbank Robur fonder 3 522 599 8,0
Arbejdsmarketedts Tillaegspension 2 818 157 6,4
Fjärde AP-Fonden 2 622 207 5,9
Handelsbanken fonder 2 350 000 5,3
Aidani AB 2 075 889 4,7
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 1 868 840 4,2
State Street Bank & Trust com., Boston 855 897 1,9
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 763 250 1,7
Övriga 14 993 939 34,0
Totalt 44 098 494 100,0